Οικονομικά πακέτα WebTv Stream ByAlphaServer

Παρέχει πλήρη υψηλή ευκρίνεια σε καθαρή διαδραστική μορφή με πρωτόκολλα H.264 RTSP και RTMP. Οι λίστες αναπαραγωγής Ondemand είναι ένας τύπος υπηρεσίας ήχου και βίντεο στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα αναπαραγωγής. Η ζωντανή ροή επιτρέπει στον χρήστη να μεταδίδει μια ζωντανή εκδήλωση σε πραγματικό χρόνο στο Διαδίκτυο. Αυτή η δυνατότητα είναι μια από τις πιο μοναδικές και συναρπαστικές εφαρμογές της τεχνολογίας ροής.

Wowza TV Station VOD Starter 1
€75,00 EUR Τριμηνιαία

Tv Station/Vod 10GB Spaces
Number of Simulation 500
Unlimited Bandwidth
Stream Quality 1500 Kbps
Disk Spaces 10GB
FTP Account 1
Mojo Panel
10 Gbps Connectivity
SSL Stream Lock
Hotlink Denial Domain
Switch to live stream
Custom Stream Name
Mobile Player Android iPhone
Real Time Full Statistics
Broadcast Reports
Advance Report Page
Wowza Player
Premium HTML5 Player
Daily Backups
DDoS protection
Wowza Streaming GoCoder
24/7/365 Support
Instant Activations
Free Setup

Wowza TV Station VOD Businnes 2
€120,00 EUR Τριμηνιαία

Tv Station/Vod 20GB Spaces
Number of Simulation 1000
Unlimited Bandwidth
Stream Quality 3000 Kbps
Disk Spaces 20GB
FTP Account 1
Mojo Panel
10 Gbps Connectivity
SSL Stream Lock
Hotlink Denial Domain
Switch to live stream
Custom Stream Name
Mobile Player Android iPhone
Real Time Full Statistics
Broadcast Reports
Advance Report Page
Wowza Player
Premium HTML5 Player
Daily Backups
DDoS protection
Wowza Streaming GoCoder
24/7/365 Support
Instant Activations
Free Setup

Wowza TV Station VOD Premium 3
€180,00 EUR Τριμηνιαία

Tv Station/Vod 30GB Spaces
Number of Simulation Unlimited
Bandwidth 20tb
Stream Quality 4000 Kbps
Disk Spaces 10GB
FTP Account 1
Mojo Panel
10 Gbps Connectivity
SSL Stream Lock
Hotlink Denial Domain
Switch to live stream
Custom Stream Name
Mobile Player Android iPhone
Real Time Full Statistics
Broadcast Reports
Advance Report Page
Wowza Player
Premium HTML5 Player
Daily Backups
DDoS protection
Wowza Streaming GoCoder
24/7/365 Support
Instant Activations
Free Setup