Κατηγορίες

Azura Cast (1)

Πως κάνουμε ζωντανή μετάδοση στο Azura Cast

Antivirus (16)

Installation, configuration of antivirus, scanner, rootkit check

cPanel Tips (10)

cPanel Tips

installation of cpanel server scripts (25)

installation of cpanel server scripts

Live streaming (1)

Live streaming from AlphaServer host how to

Plesk (1)

Installing CSF LFD on Plesk Panel CentOS CloudLinux

Εγκατάσταση CyberPanel στο Centos7 (1)

Εγκατάσταση CyberPanel στο Centos7

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Εγκατάσταση CyberPanel στο Centos7

Εγκατάσταση CyberPanel στο Centos7 Το CyberPanel είναι ένας πίνακας ελέγχου που ανοίγει...

 ffmpeg-php compile error

ffmpeg-php compile error ffmpeg-php compile error – make: *** [ffmpeg_frame.lo] Error...

 Enable the slow query log

Enable the slow query log log-slow-queries=/var/lib/mysql/slow.log touch...

 Methods to Increase Security on suPHP - Restricting who can use php.ini files

Methods to Increase Security on suPHP - Restricting who can use php.ini files The php.ini...

 ffmpeg new install

ffmpeg new install his post will provide you with the instructions to download and install...